Thắc mắc? (08)38334168 Xem giỏ hàng
Tìm kiếm sách
Tựa sách
Chủ đề
[Tìm chi tiết]

Hình thức thanh toán

Các phương thức thanh toán tiền mua sách và đĩa CD tại Công ty TNHH Thương Mại STK - Nhà sách STK như sau:
Khách hàng gửi phiếu chuyển tiền qua đường bưu điện theo địa chỉ sau::

Công ty TNHH Thương Mại STK
Địa chỉ: 742 Điện Biên Phủ - Quận 10 – Tp.HCM
Điện thoại: (08)38334168 - 0903728344

Qua tài khoản thẻ ATM sau:

Tài khoản 1
Phạm Quang Huy
Ngân Hàng Đông Á: EAB – Quận 10
Số tài khoản: 0102171757

Tài khoản 2
Phạm Quang Huy
Ngân Hàng TMCP Á Châu : ACB
Số tài khoản:
4214946500194210

Tài khoản 3
Phạm Quang Huy
Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn
Số tài khoản:
6300215002057
Cước phí vận chuyển khách hàng hãy xem chi tiết mục “Thanh toán”.

 
Mã sách: PHO025
Tên sách: Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche và Photoshop
Mô tả:
Chuyên đề hướng dẫn sử dụng Power Retouch một Plug-in mới chạy trên nền Photoshop rất dễ cài đặt và sử dụng giúp các nhà thiết kế mẫu, chỉnh sửa và phục chế ảnh nhanh. Đi kèm với sách là đĩa CD ROM với rất nhiều bài tập thực hành trình bày rất sinh động, xem tới đâu “vọc” tới đó.
Thể loại: Photoshop
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Tác giả: Mai Thị Hải - Quang Huy - Phùng Thị Nguyệt
Khổ sách: 14.5 X 20.5 cm
Số trang: 336
Trọng lượng: 350 gam
Năm phát hành: 2009
Giá: Giá bìa : 0 VND
Giảm giá : (20%)  
CDROM kèm theo: Có (Tặng kèm CD khi mua sách)
Phục chế và xử lý ảnh với Power Retouche và Photoshop
Giá bìa : 0 VND
Giảm giá : (20%)
[Hướng dẫn thanh toán]

Chọn để mua
Trạng thái: Đang lưu hành
 
Nội dung cuốn sách

Chúc mừng các bạn đến với tài liệu “ PHỤC CHẾ VÀ XỬ LÝ ẢNH VỚI POWER RETOUCHE VÀ PHOTOSHOP CS4”. Qua 17 bài tập chuyên về kỹ thuật làm mịn da, hiệu chỉnh màu, tăng độ sắc nét, tăng độ tương phản, chuyển ảnh trắng đen sang màu…. Hướng dẫn bạn đọc khai thác có hiệu quả Plug-in Power Retouche kết hợp với Photoshop trong chỉnh sửa ảnh.

Nội dung sách trình bày những thủ thuật, công cụ trong Power Retouche giúp những người chỉnh sửa ảnh xử lý ảnh nhanh và bắt mắt hơn. Ngoài ra, bạn đọc còn biết các thủ thuật chỉnh sửa khác nữa trong Photoshop và các Plug-in khác như:

Neat Image (làm mịn da). Tách đối tượng phức tạp ra khỏi nền với Auto Mask, Corel KnockOut, hiệu chỉnh màu da với SkinTune và nhiều hơn nữa. Sử dụng công cụ tự động hóa các tác vụ (Actions), giúp người dùng tiết kiệm nhiều thời gian và công sức trong việc thiết kế mẫu, xử lý ảnh.

BÀI TẬP 1: GIỚI THIỆU SHARPNESS EDITOR

Power Retouche có nhiều chức năng như: Giảm sự nhiễu hạt, hiệu chỉnh màu, tăng độ sắc nét, tương phản. Bạn tập này  giới thiệu chức năng tăng độ sắc nét ảnh thông qua hiệu ứng  Sharpness Editor.

     

ẢNH BAN ĐẦU                   ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 2: NÂNG CẤP ẢNH

Bài tập hướng dẫn bạn nâng cấp ảnh ban đầu thừa tông màu đỏ, có rất nhiều hạt trên vùng da chỉ với các công cụ và lệnh cơ bản trong Photoshop xóa các hạt để da trông mịn hơn. Qua thực hành, bạn sẽ khai thác Plug-ins Power Retouche trong chỉnh sửa ảnh nhanh, và hiệu quả hơn. Ảnh khi chỉnh sửa trông nghệ thuật và đẹp mắt hơn.   

        

ẢNH BAN ĐẦU                          ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 3: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG RADIAL DENSITY

Hiệu ứng Radial Density PR trong plug-ins Power Retouche là công cụ hiệu chỉnh màu giúp chỉnh sửa ảnh nhanh, làm ảnh tươi sáng hoặc sẫm màu hơn.

       

ẢNH BAN ĐẦU                    ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 4: LÀM MỊN DA VỚI POWER RETOUCH

Trong xử lý ảnh, bạn thường xuyên nâng cấp ảnh nhất là làm da trở nên mịn hơn. Qua các chuyên đề Photoshop do tủ sách STK biên soạn, bạn đã làm quen với cách làm mịn da qua  các công cụ, lệnh trong Photoshop, Plug-ins Neat Image, Dce Tool v.v. Bài tập này giới thiệu tới bạn hiệu ứng Noise Corrector PR trong Plug-ins Power Retouche chuyên làm mịn da, kết hợp các công cụ và lệnh trong Photoshop để hiệu chỉnh màu cho môi, mắt và cách dùng chương trình Corel KnockOut để tách ảnh ra khỏi nền. Sau đó, tạo hiệu ứng ánh sáng trên vùng tóc.

  

ẢNH BAN ĐẦU                        ẢNH KẾT THÚC

 

BÀI TẬP 5: HIỆU CHỈNH DA

       Ảnh chỉnh sửa ban đầu nếu scan từ báo, tạp chí thường có chất lượng kém, nhiều hạt. Bài tập 5 hướng dẫn các bạn nâng cấp ảnh có tông màu hơi sáng qua các lệnh trong Photoshop và Plug-in Power Retouch như: Làm mịn và hiệu chỉnh màu da, tóc, áo . . . giúp ảnh sau khi chỉnh sửa trông bắt mắt và ấn tượng hơn.

                 

ẢNH BAN ĐẦU                            ẢNH KẾT THÚC

BÀI TẬP 6: GHÉP ẢNH VÀ TẠO KHUNG

Bài tập 6 hướng dẫn nâng cấp, ghép và tạo khung cho ảnh. Ngoài việc dùng các công cụ và lệnh của Photoshop bạn còn làm quen với Plug-ins Dream Suite để tạo hiệu ứng lên ảnh giúp việc ghép, chỉnh sửa ảnh dễ và nhanh hơn.

                  

 ẢNH BAN ĐẦU 1                         ẢNH KẾT THÚC 1     

    

  ẢNH BAN ĐẦU 2                 ẢNH KẾT THÚC 2

 

ẢNH KẾT THÚC 3

BÀI TẬP 7: NÂNG CẤP ẢNH

Bài tập 7, hướng dận chỉnh sửa, nâng cấp ảnh màu. Đây là bài tập tổng hợp sử dụng các phân hệ trong Plug-ins Power Retouche như cân bằng màu sắc, giảm hạt trên ảnh v.v… để chỉnh sửa ảnh.

Kết hợp với lệnh Levels và Curves chỉnh độ sáng cho răng được trắng hơn. Ngoài ra, bạn còn biết cách khai thác có hiệu quả hiệu ứng Corel KnockOut để tách nền phức tạp cho ảnh (tóc). Phần cuối bài tập, tạo hiệu ứng ánh sáng trên nền ảnh.

         

ẢNH BAN ĐẦU                                     ẢNH KẾT THÚC 1 

ẢNH KẾT THÚC 2

BÀI TẬP 8: CHUYỂN ẢNH TRẮNG ĐEN SANG MÀU

Bài tập 8 hướng dẫn chỉnh sửa và ghép ảnh ban đầu trắng đen, vùng da có nhiều chấm hạt. Qua bài tập, bạn sẽ học được thao tác chấm sửa da, nắm được các thông số hiệu chỉnh để có màu da theo ý.

     

ẢNH BAN ĐẦU                             ẢNH KẾT THÚC

Sau khi chænh söûa aûnh, gheùp hình boâng hoa coù saün vaøo caùc goùc cuûa file aûnh sau ñoù aùp duïng Plug-ins DreamSuite taïo khung aûnh. 

 

ẢNH HOA                        ẢNH KẾT THÚC 2 

 

  ẢNH KẾT THÚC 3

BÀI TẬP 9: TĂNG ĐỘ SẮC NÉT VỚI SHARPNESS PR

Baøi taäp höôùng daãn naâng caáp aûnh ban ñaàu khoâng roõ neùt, maøu saéc khoâng trung thöïc vôùi hieäu öùng Sharpness PR cuûa Plug-ins Power Retouche ñeå taêng ñoä saéc neùt cho aûnh. Sau ñoù, keát hôïp caùc coâng cuï vaø leänh trong Photoshop hieäu chænh maøu cho moâi, trang ñieåm maøu maét, taïo hieäu öùng aùnh saùng….    

       

 AÛNH BAN ÑAÀU                             AÛNH KEÁT THUÙC

 

AÛNH KEÁT THUÙC 1

BÀI TẬP 10: HIỆU ỨNG SATURATION PR

Baøi taäp 10 höôùng daãn söû duïng Saturation PR, moät trong nhöõng hieäu öùng hieäu chænh maøu, laøm aûnh sinh ñoäng hôn coù trong Plug-ins Power Retouche.

Nhöõng cheá ñoä ñöôïc hoã trôï vôùi Saturation PR:

·       Win: 8bit &16bit: RGB, Grayscale 8bit: CMYK, Lab, Multichannel, Duotone.

·       Mac: 8bit &16bit: RGB, Grayscale, CMYK, Lab, Multichannel, Duotone.

        

AÛNH BAN ÑAÀU                               AÛNH KEÁT THUÙC

BÀI TẬP 11: XỬ LÝ ẢNH VÀ GHÉP TÓC

Baøi taäp 11, höôùng daãn thao taùc chænh söûa aûnh maøu vaø gheùp phaàn toùc phía treân cho hoaøn chænh. Tröôùc tieân, söû duïng Plugins AutoMask taùch neàn cho aûnh. Keá tieáp aùp duïng Power Retouche giaûm söï nhieãu haït keát hôïp PhotoTune hieäu chænh maøu da. Duøng coâng cuï Lasso trong vieäc gheùp toùc. Phaàn cuoái baøi taäp giôùi thieäu hieäu öùng Flaming Pear taïo aùnh saùng treân hình neàn.

       

AÛNH BAN ÑAÀU                              AÛNH KEÁT THUÙC

BÀI TẬP 12: GIỚI THIỆU GIAO DIỆN EXPOSURE

Vôùi nhöõng aûnh quaù saùng hoaëc phai maøu, neáu hieäu chænh theo caùch thoâng thöôøng vôùi caùc coâng cuï cuûa Photoshop seõ khoù vaø laâu. Hieäu öùng Exposure corrector trong Power Retouche giuùp baïn hieäu chænh ñoä saéc neùt aûnh nhanh vaø deã.

              

AÛNH BAN ÑAÀU                       AÛNH KEÁT THUÙC

BÀI TẬP 13: NÂNG CẤP ẢNH VÀ GHÉP ÁO

Baøi taäp 13 höôùng daãn baïn söû duïng leänh taùch aûnh ra khoûi neàn, qua baøi taäp, baïn seõ hoïc theâm nhöõng thuû thuaät trong chænh söûa vaø gheùp aûnh. Baïn seõ aùp duïng caùc hieäu trong Plug-ins Power Retouche ñeå taêng ñoä töông phaûn vaø giaûm haït li ti treân aûnh.

Cuoái cuøng, baïn gheùp moät maãu aùo vest leân aûnh vaø taïo neàn cho keát quaû cuoái cuøng.      

       

                                               AÛNH BAN ÑAÀU                             MAÃU AÙO 

   

      AÛNH KEÁT THUÙC

 BÀI TẬP 14: CHỈNH SỬA ẢNH TRẮNG ĐEN

Trong phuïc hoài aûnh cuõ, chuùng ta thuôøng phaûi hieäu chænh maøu cho aûnh traéng ñen. Baøi taäp naøy höôùng daãn caùch hieäu chænh maøu cuõng nhö khai thaùc hieäu öùng Graphic Pen (boä loïc Filter) ñeå taïo hoa vaên treân neàn. Baïn tham khaûo theâm caùc phim hoïc caùch duøng caùc hieäu öùng (filter) treân ñóa CD-ROM keøm vôùi saùch.

               

AÛNH BAN ÑAÀU                              AÛNH KEÁT THUÙC

BÀI TẬP 15: HIỆU CHỈNH VÙNG SÁNG, TỐI BẰNG CÔNG CỤ BURN VÀ DODGE

Baøi taäp höôùng daãn söû duïng coâng cuï Burn vaø Dodge hieäu chænh boùng toái vaø laøm noåi baät trong phaïm vi ñöôïc xaùc ñònh bôûi kích thöôùc coï khoâng gioáng lnh Curves, Level hieäu chænh saùng toái caû khu vöïc. Sau ñoù laøm mòn vôùi Plug-ins Power Retouche.

AÛNH BAN ÑAÀU

AÛNH KEÁT THUÙC

BÀI TẬP 16: PHỤC HỒI VÀ GHÉP ẢNH

Baøi taäp 16, höôùng daãn caùc baïn chænh söûa aûnh bò neáp gaáp. Sau ñoù, gheùp aûnh ñeå thay theá phaàn neàn. Baèng coâng cuï Healing Brush Tool.

          

AÛNH BAN ÑAÀU                            AÛNH KEÁT THUÙC

BÀI TẬP 17: PHỤC HỒI ẢNH VÀ THIẾT KẾ NHÃN CD

        Baøi taäp höôùng daãn phuïc hoài aûnh baèng caùc coâng cuï vaø leänh cô baûn nhö: Clone Stamp, Spot Healing Bush duøng chaám söûa caùc taøn nhan treân maët coâ gaùi. Ngoaøi ra coøn keát hôïp Plug-ins Power Retouche laøm mòn da, hieäu chænh maøu.

ÔÛ baøi taäp naøy caùc baïn ñöôïc laøm quen vôùi leänh Quick Mask duøng taùch neàn, sau ñoù taïo nhaõn CD.

     

AÛNH BAN ÑAÀU 1                                 AÛNH KEÁT THUÙC 1

           

                                  AÛNH KEÁT THUÙC 2                                                       AÛNH KEÁT THUÙC 3

BÀI TẬP 18: CÁC BÀI TẬP PHỤC HỒI VÀ GHÉP ẢNH

Qua 17 baøi taäp thöïc haønh caùc baïn ñaõ ñöôïc höôùng daãn chi tieát töøng böôùc caùc coâng cuï, leänh cuûa Photoshop vaø caùc phaân heä cuûa Plug –ins Power Retouche phaàn baøi taäp naøy giôùi thieäu caùc aûnh ban ñaàu vaø aûnh keát thuùc ñeå caùc baïn töï laøm nhöng khoâng coù phaàn höôùng daãn chi tieát chæ coù phaàn gôïi yù toùm taét ñeå baïn töï kieåm tra caû phöông dieän kyõ thuaät laãn myõ thuaät.

Caùc baïn phaûi töï saùng taïo vaø tìm nhöõng aûnh thích hôïp ñeå gheùp sao cho aûnh ñaày tính ngheä thuaät vaø baét maét hôn.

 

BAØI TAÄP 19:

Quan saùt aûnh ban ñaàu ta thaáy treân maët coù nhieàu muïn, söû duïng coâng cuï Clone Stamp Tool ñeå chænh söûa hoaëc Healing Brush Tool. Sau khi xoùa mun xong, coù theå duøng hieäu öùng Blur hoaëc Plug-ins NeatImage ñeå laøm mòn.

                            

                                              AÛNH BAN ÑAÀU                                  AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 20:

Baøi taäp naøy höôùng daãn caùc baïn taùch hình beù trai vaø chieác laù gheùp vaøo röøng caây. Ñeå taïo ñoä saâu, caûnh röøng ñöôïc taïo theâm baûn sao vaø laät ñoái xöùng. Sau khi gheùp caùc file aûnh ban ñaàu laïi vôùi nhau ta ñöôïc aûnh keát thuùc nhö hình döôùi:

AÛNH BAN ÑAÀU

AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 21:

Quan saùt aûnh ban ñaàu ta thaáy aûnh chuïp 2 beân chæ thaáy ngöôøi maø khoâng thaáy maët. Do ñoù ta caàn taùch neàn vaø loaïi boû nhöõng vuøng khoâng caàn naøy vaø thay ñoåi neàn khaùc cho böùc aûnh nhö keát quaû AÛNH KEÁT THUÙC.

                   

                           AÛNH BAN ÑAÀU                                                       AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 22:

ÔÛ ñaây ta quan saùt aûnh ban ñaàu bò toái, söû duïng leänh Curves, Brightness/Contrast ñeå hieäu chænh hoaëc duøng Plugins EASTMAN KODAK DIGITAL ROC cho keát quaû aûnh keát thuùc saùng vaø roõ neùt hôn nhö hình döôùi.

                                

                                      AÛNH BAN ÑAÀU                                            AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 23:

AÛnh ban ñaàu cho thaáy treân maët coù nhieàu neáp nhaên, söû duïng coâng cuï Slone Stamp Tool, Healing Bush Tool. Sau ñoù baïn cuõng coù theå aùp duïng caùc leänh vaø coâng cuï ñeå thay ñoåi maøu aùo, maøu toùc hoaëc duøng CorelKnockOut taùch neàn thay vaøo ñoù laø caûnh vaät sao cho phuø hôïp.

                   

                                                       AÛNH BAN ÑAÀU                            AÛNH KEÁT THUÙC

 BAØI TAÄP 24:

Vôùi aûnh ban ñaàu bò toái vaø maát neùt baèng nhöõng coâng cuï coù saün trong chöông trình Photoshop nhö Brightness/Contast taêng ñoä töông phaûn vaø chænh aùnh saùng baèng leänh Curves. Sau ñoù hieäu chænh maøu baèng caùc leänh Hue/Saturation, Color Balance.

   

                                             AÛNH BAN ÑAÀU                                  AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 25:

ÔÛ baøi taäp naøy quan saùt aûnh ban ñaàu laø nhöõng aûnh nhoû, baèng nhöõng leänh vaø coâng cuï cô baûn cuûa chöông trình Photoshop baïn haõy gheùp laïi ñeå cho aûnh keát thuùc nhö hình döôùi.

    

AÛNH BAN ÑAÀU                                     

 

AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 26:

Aûnh ban ñaàu goàm nhöõng hình aûnh nhoû baèng coâng cuï Pen taùch nhöõng hình aûnh nhoû vaø gheùp chuùng laïi cho keát quaû nhö aûnh keát thuùc.

AÛNH BAN ÑAÀU

 

AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 27:

Quan saùt aûnh ban ñaàu maét coâ gaùi bò ñoû, söû duïng coâng cuï Red Eye Tool ñeå xoùa maét ñoû cho keát quaû nhö aûnh keát thuùc. Töø ñoù baïn coù theå aùp caùc coâng cuï vaø leänh cô baûn khaùc trong chöông trình Photoshop ñeå thay ñoåi maøu saéc vaø giaûm aùnh saùng choùi treân göông maët coâ gaùi ñeå cho theâm keát quaû khaùc ñeïp vaø baét maét hôn.

           

AÛNH BAN ÑAÀU                                                       AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 28:

Ta thaáy aûnh ban ñaàu maët coâ gaùi bò taùi, söû duïng coâng cuï xoùa veát nhaên ôû maét. Sau ñoù hieäu chænh maøu da vaø maøu maét, maøu toùc baúng caùc leänh hieäu chình maøu.

                                 

                                             AÛNH BAN ÑAÀU                                          AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 29:

Töø 3 aûnh nhoû laàn löôït taùch ñaùm maây gaùn vôùi aûnh toøa nhaø, sau ñoù taùch töøng ñoái töôïng ngöôøi caàm duø ñeå saép xeáp sao cho 2 keát quaû nhö aûnh keát thuùc.

AÛNH BAN ÑAÀU

AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 30:

AÛnh ban ñaàu ta thaáy bò xöôùc ngang maët coâ gaùi, söû duïng leänh Clone Stamp Tool xoùa veát xöôùc nhö aûnh keát thuùc. Töø keát quaû ñoù baïn haõy keát hôïp caùc coâng cuï vaø leänh hieäu chænh ñeå chænh maøu da, maøu aùo vaø trang ñieåm ñaùnh maét vaø maù hoàng.

            

                                             AÛNH BAN ÑAÀU                                         AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 31:

Quan saùt aûnh ban ñaàu bò nghieâng veà maøu ñoû, söû duïng caùc leänh hieäu chænh maøu ñeå cho keát quaû aûnh keát thuùc nhö hình. Hoaëc baïn coù theå duøng Plug-ins Nik Color Efex Pro ñeå caân baèng maøu saéc.

                  

AÛNH BAN ÑAÀU                                                           AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 32

Quan saùt aûnh ban ñaàu aûnh chuïp bò dính phaàn caùnh tay vaø vai cuûa ngöôøi khaùc laøm aûnh maát ñeïp. Baèng caùc coâng cuï Clone Stamp Tool hay Healing Brush Tool laáy nhöõng phaàn laân caän ôû caùnh tay ñeå laép phaàn caùnh tay ñi. Töông töï laáy vuøng aùo ñeå che phaàn thöøa cuûa aûnh ñeå cho aûnh keát thuùc nhö hình döôùi:

                        

AÛNH BAN ÑAÀU                                                 AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 33:

AÛnh ban ñaàu coù maøu traéng ñen baèng chöông trình Photoshop vôùi caùc coâng cuï vaø leänh duøng hieäu chænh maøu ñeå cho keát quaû aûnh keát thuùc nhö hình.

                      

AÛNH BAN ÑAÀU                                                   AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 34

AÛnh ban ñaàu bi nghieâng vaø cuõ raùch, ñeå phuïc hoài laïi tröôùc tieân söû duïng coâng cuï Measure Tool caân baèng ñoä nghieâng cho aûnh.

Sau ñoù duøng leänh Desaturate chuyeån sang aûnh traéng ñen, roài duøng tieáp coâng cuï Healing Brush Tool hoaëc Clone Stamp Tool ñeå xoùa caùc veát baån treân aûnh. Ñeå file aûnh troâng ngheä thuaät vaø baét maét hôn

                   

AÛNH BAN ÑAÀU                                                AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 35

Quan saùt aûnh ban ñaàu bò nghieâng veà maøu ñoû laøm aûnh khoâng ñeïp. Vôùi caùc leänh hieäu chænh maøu trong trình ñôn Image > Adjust seõ giuùp baïn cho keát quaû aûnh keát thuùc nhö hình döôùi. Töø ñoù baïn coù theå tham khaûo nghieân cöùu aùp duïng caùc plugins taïo neàn Alienskin Eye Candy 5 Texture cho keât quaû aûnh troâng ngheä thuaät vaø baét maét hôn.

                           

AÛNH BAN ÑAÀU                             AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 36

Töø aûnh ban ñaàu traéng ñen duøng coâng cuï vaø leänh cô baûn chuyeån ñang aûnh beù gaùi sang aûnh maøu nhö hình keát thuùc.

                       

AÛNH BAN ÑAÀU                             AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 37:

Ñaây laø baøi taäp gheùp aûnh, söû duïng coâng cuï Clone Stamp xoùa phaàn ñaàu ngöïa. Tieáp theo duøng coâng cuï taïo vuøng choïn taùch ñaàu gaø. Sau ñoù ñöa ñaàu gaø gheùp vaøo thaân ngöïa.

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: http://www.photoshoppoint.com/basics/chick-riding-a-chicken/ ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

AÛNH BAN ÑAÀU 1

AÛNH BAN ÑAÀU 2

AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 38:

Photoshop laø chöông trình chænh söûa aûnh, vôùi caùc coâng cuï taïo vuøng choïn vaø leänh hieäu chænh maøu cuûa chöông trình,  baïn coù theå thay ñoåi aûnh ban ñaàu chænh söûa thaønh böùc aûnh ngheä thuaät ñeïp maét. ÔÛ baøi taäp naøy, chæ chænh phaàn raêng cho coâ gaùi ñöôïc traéng saùng.

 

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: http://www.tutorialboard.net/whiten-teeth-to-improve-a-smile-in-photoshop-cs4/ ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

girl01                    girl02

AÛNH BAN ÑAÀU                                                 AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 39:

Chöông trình Photoshop ngoaøi vieäc chình söûa aûnh, trang ñieåm laøm cho caùc ñoái töôïng (con ngöôøi) trôû neân ñeïp. Photoshop coøn giuùp baïn xoùa boû hoaëc theâm vaøo nhöõng chi tieát ñeïp vaø xoùa nhöõng chi tieát khoâng caàn thieát. Quan saùt aûnh ban ñaàu vaø aûnh keát thuùc cho thaáy con ñöôøng ñaõ bò xoùa vaø thay vaøo laø nhöõng vuøng ñaát ñoû vaø baøi coû. Ñeå thöïc hieän thao taùc naøy, ta söû duïng coâng cuï Clone Stamp Tool.

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

 

             

AÛNH BAN ÑAÀU                                 AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 40:

Thoâng thöôøng khi chænh ñoä saùng toái treân vuøng aûnh baèng leänh Image > Ajustments > Levels hay Curves, Brightness/Contrast. Ngoaøi caùc leänh naøy thì coâng cuï Doge Tool, cuõng coù theå laøm taêng saùng cho vuøng aûnh vaø Burn Tool laøm taêng vuøng toài. Baøi taäp thöïc haønh naøy taêng ñoä saùng troøng traéng vaø con ngöôi, ñoàng thôøi cuõng laøm toái xung quanh mí maét baèng 2 coâng cuï Dodge vaø Burn.

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

Veà maët kyõ thuaät, neáu maùy tình caùc baïn söû duïng phieân baûn Photoshop cuõ hôn nhö 7.0, CS, CS2, CS3 khoâng aûnh höôûng ñeán vieäc thöïc haønh do giao dieän laøm vieäc cuûa caùc phieân baûn naøy gaàn gioáng nhau.

Ñeå coù phaàn höôùng daãn cuï theå hôn cho baøi taäp naøy, baïn haõy xem treân ñóa CD.

AÛNH BAN ÑAÀU

AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 41

Vôùi aûnh ban ñaàu neàn maøu ñoàng nhaát neân vieäc taùch neàn seõ khoâng khoù. Baøi taäp naøy thöïc haønh töông ñoái deã, neân khoâng höôùng daãn chi tieát, chæ toùm taét laïi vaø ñöa ra höôùng ñeå baïn thöïc haønh. Phaàn toùm taét beân döôùi. Ngoaøi ra baïn coù theå xem treân ñóa CD ñeå coù phaàn höôùng daãn cuï theå hôn cho baøi taäp naøy.

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

 

AÛNH BAN ÑAÀU

AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 42

Quan saùt aûnh keát thuùc ta thaáy phaàn da coâ gaùi thuoäc daïng traéng ñen, coøn maùi toùc coù daïng maøu. Ñeå hieäu chænh ñöôïc keát quaû naøy, ta duøng leänh Desaturate chuyeån töø aûnh maøu sang aûnh traéng ñen. Sau ñoù duøng maët naï che maùi toùc cuûa layer aûnh traéng ñen ñeå loä ra maùi toùc maøu, tieáp theo seõ duøng coï toâ maøu moâi cho coâ gaùi.

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: http://tutorials.blogspot.com ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

       

AÛNH BAN ÑAÀU                          AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 43

Vôùi chöông trình Photoshop baèng caùc coâng cuï vaø leänh cô baûn, töø aûnh cuõ baïn coù theå chænh söûa thaønh moät file aûnh môùi hay moät böùc aûnh ngheä thuaät. ÔÛ baøi taäp naøy aûnh ban ñaàu laø hình traéng ñen vaø bò traày söôùt, baèng coâng cuï Clone Stamp keát hôïp cuøng Healing Brush xoùa caùc phaàn bò söôùt thay theá baèng caùc vuøng thích hôïp. Sau khi phuïc hoài xong caùc loãi traày söôùt keát hôïp vôùi yù töôïng maø baïn coù ñeå hieäu chình thaønh aûnh maøu vaø gheùp neàn cho keát quaû aûnh ngheä thuaät hôn.

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: http://tutorials.blogspot.com ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

        

AÛNH BAN ÑAÀU                               AÛNH KEÁT THUÙC

BAØI TAÄP 44:

Trong chöông trình Photoshop coù nhieàu coâng cuï ñeå taïo vuøng choïn, ôû baøi taäp naøy baïn haõy duøng leänh Quick Mask taïo maët naï taïm thôøi sau ñoù chuyeån thaønh vuøng choïn ñeå taùch neàn. Thao taùc cuûa coâng cuï naøy töông ñoái deã neân khoâng coù phaàn höôùng daãn chi tieát maø chæ toùm taét caùc böôùc thöïc haønh.

 

Löu yù:

Baøi taäp bieân soaïn tham khaûo töø trang Web: http://tutorials.blogspot.com ñöôïc theå hieän laïi vôùi phieân baûn môùi nhaát cuûa chöông trình Photoshop. Caùc baïn coù theå tham khaûo nhieàu baøi taäp trình baøy baèng tieáng anh qua trang Web naøy. Ñaùnh giaù chung caùc baøi taäp trong trang web naøy laø raát ña daïng.

AÛNH BAN ÑAÀU

the final image with a nw background and drop shadow

AÛNH KEÁT THUÙC

Sách có 16 trang màu với nhiều loại ảnh để bạn làm thêm như chỉnh sửa ảnh cũ, trắng đen sang màu, xóa mụn, vết nhăn, tạo nền, tạo chữ bằng Action v.v…các file ảnh thực hành,  các bạn hãy tải về qua các đường dẫn sau:

http://stkbook.com/baitapmau.php?catid=25

http://rapidshare.com/files/245850972/ANH_BROCHUE_1.rar.html

http://rapidshare.com/files/245855773/ANH_BROCHUE_2.rar.html

http://rapidshare.com/files/245861041/ANH_BROCHUE_3.rar.html

http://rapidshare.com/files/245864234/ANH_BROCHUE_4.rar.html

http://rapidshare.com/files/245866051/ANH_BROCHUE_5.rar.html

http://www.easy-share.com/1905882384/ANH BROCHUE 1.rar

http://www.easy-share.com/1905883583/ANH BROCHUE 2.rar

http://www.easy-share.com/1905882664/ANH BROCHUE 3.rar

http://www.easy-share.com/1905884082/ANH BROCHUE 4.rar

http://www.easy-share.com/1905887284/ANH BROCHUE 5.rar

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi kèm với sách là đĩa CD-ROM giới thiệu những thông tin về các chương trình đồ họa mới nhất cùng các file thực hành trong sách. Các bạn cần cài đặt font Unicode trong trình duyệt Internet xem nội dung và chương trình Flash Player (trong thư mục CHUONG TRINH) để hiển thị giao diện.

Bạn cần có chương trình Windows Media Player, Flash Player, Powerpoint để xem nội dung các file phim tự học trong đĩa có dạng .AVI, .SWF, .PPT và Acrobat để xem các file tự học dưới định dạng .PDF ) giúp bạn tự học dễ dàng hơn (Chú ý Các clip phim minh họa không có âm thanh để giảm dung lượng.

Bạn cũng có thể vào trang web của tủ sách STK (www.stkbook.com) để tải về những bài học thực hành trực tuyến liên quan đến Photoshop và nhiều chương trình khác nữa. 

       Mọi hỗ trợ về mặt kỹ thuật xin liên hệ theo địa chỉ sau:

KS PHẠM QUANG HUY

742 (SỐ CŨ 890) ĐIỆN BIÊN PHỦ - QUẬN 10 - TP HỒ CHÍ MINH

( (08)38334168 – 0903728344

 

Sách mới
Sắp phát hành

Tự học Mathematica bằng hình ảnh
(5603 lần đọc)

Lập trình điều khiển và mô phỏng với S7 - Visu - Logo - Zen - Wincc
(23755 lần đọc)

Trang bị điện với Module điều khiển lập trình S7-300
(12201 lần đọc)

Gia công khuôn Pro Wildfire bề mặt phức tạp với Surface
(8307 lần đọc)
... Xem tiếp

Cty TNHH Ngàn Phương thiết kế. Khách thứ: 3263372 © 2006 Bản quyền của STK.